top of page

Werkvoorbereiding 

Ook voor de werkvoorbereiding hebben wij verschillende gereedschappen ter beschikking in de vorm van software.

Wemerman, MKG, ERP, Software, Werkvoorbereiding
Wemerman, MKG, ERP, Software, Werkvoorbereiding, CAD, Trutops

 

ERP

 

Kenmerkend voor de metaalsector en in het bijzonder de plaatbewerking is de specifieke wijze van calculeren, inkopen, uitbesteden, produceren, voorraad houden en faktureren. Voor deze akties beschikken wij over MKG ERP software waarin deze processen inclusief de financiele administratie geintegreerd zijn. Voor een efficiente gegevensuitwisseling met de opdrachtgever kunnen we eventueel op basis van XML data uitwisselen.

 

CAD-CAM

 

Voor het tekenwerk maken wij, afhankelijk van de toepassing gebruik van meerdere teken- en CAD-CAM software paketten, zoals:

  • Profirst voor 2D tekenwerk en DXF controle, data reduktie, logo's

  • Profirst Artist voor het omzetten van bijvoorbeeld fotobestanden in DXF files

  • Geomagic 3D voor het maken van 2D uitslagen van aangelverde 3D bestanden

  • ProCam voor de aansturing van de Ponsmachine

  • Tru-Tops Boost voor de aansturing van de Lasermachine

 

Engineering

 

Wij gaan er in de meeste gevallen van uit dat de klant voor de engineering van het produkt zorg draagt, echter wij zuklen het niet nalaten, om met de klant in overleg te treden als wij d.m.v. een kleine aanpassing in het ontwerp een besparing of een beter of slimmer product kunnen realiseren.

Meestal heeft dit een win-win situatie tot gevolg.

 

Meer weten? Neemt u gerust contact met ons op!

Wemerman, Software, Werkvoorbereiding, Profirst Artist
bottom of page